Tagalog - Bolinao


p


paet
paaayi2
paa ng baboy o bakasiki
paa ng baka o baboypapataen
paa ng pawikanpawar
paa tulad ng sa alimango at alimasaggarawagaw
paabantihinpaabantiwen
paagusinpaagusen
paakyattangkar
paakyatinpaulien
paala alatumbalak
paalipinpaaripen 1
paalisin ang mga langawpawagan
paaliwpakuyong
paalsahinpakbwen
paamuhinpaamuen
paamuyinpaangutan
paanantuydan
paandarinpaandaren
paanopa'no 1
paano kayapa'no bale'
paano kungsapa no
paano ngapa'no edet
paano?pa'no 1
paapurahindagdagen
paasiminmangalsem
paatrasinpaanunuren
pababa'ipakayupa'
pababang tingin mula sa taasmadungdungan
pabago-bagokapritsusa
pabagsakinisaltek
pabahalainpaaburidwen
pabaka-sakaliparbengan
pabalik balikuyuuyo'
pabalikinpasublien
pabaliktadmatalimbwag
pabangoagwa
pabangopabanglo
pabanguhanbanglwan