Tagalog - Bolinao


p


paet
paaayi2
paa ng baboy o bakasiki
paa ng baka o baboypapataen
paa ng pawikanpawar
paabantihinpaabantiwen
paagusinpaagusen
paakyatinpaulien
paala alatumbalak
paalipinpaaripen 1
paalisin ang mga langawpawagan
paaliwpakuyong
paalsahinpakbwen
paamuhinpaamuen
paamuyinpaangutan
paanantuydan
paandarinpaandaren
paanopa'no 1
paano kayapa'no bale'
paano kungsapa no