Tagalog - Bolinao


s


saan manadtimanman 1
sabasaba
SabadoSabado
sabaw ng susosabaw suso
sabaybansag
sabay maglakadaluyon
sabay-sabaymaidadandan
sabayang tinigdyuwit
sabe nilawanra
sabi mowamo
sabi naminwami
sabi natinwantamowanta
sabi niwani
sabi niyowamoyo
sabi-sabisari-sarita'
sabihanbaritaan 1
sabihin ang katutuhananpamatutuo
sabihin na syay magluto' ng gulayipapising
sabihin natinwantamo
sabihin ng isang tao na pakitingnanipabantayan
sabihin sa isang tao na humanapmamatingkap
sabik na sabikmabitilan
sabilasabila 2
sabilasabila 1
sablaysablay
sableispada
sabogmibusa
sabogterak
sabogdausag
sabonsabon
sabongbulang
sabuninsabunen
sabunutangunutan