Tagalog - Bolinao


s


suy^osuyo'
suyodkaroy
suyodpasagad
swag kabayotagalinlin
swelduhanupaanswildwan
sweloswilo
swerteswirtiasi
swertehinmakakarma'
syam a pulo'syam 1.1
syam na raansyam 1.2
syampusyampo
syansesyansi'
syopawsyupaw
syu!syo
syudad sa parting kanluran ng Indiabumbay 2