Tagalog - Bolinao


s


sakalinbikkelen
sakbaymikuyaba
sakitirab
sakit na limotamnisya
sakit na nararamdaman pag nanganganakgumtik
sakit ng nanganganakruypon
sakit ng ngipinmasakit a ngipen
sakit ng tyanmasakit a tyan
sakit ng ulomasakit a ulo
sakit ng ulosakit-ulo
sakit sa bagaTB
sakit sa balatrese'
sakit sa matatalinmatawen
sakit sa tagiliranaringking
saklawaklaw
saklawanaklawan
saklolobyayen
saklubanbengbengan
saklutinmanamsam
saknongistrupa
sakongbued
sakripisyoatingsakripisyo
sakristansakristan
saksakansaksakan
saksisaksi
sakupinsakupen
sakupinisakop
sakwaupas
sakyanruranan