Tagalog - Bolinao


s


s sira-sira'kagkag
sa aba koundo'
sa akinkongko
sa aminkomi
sa ayossa lugar
sa baba'luslos
sa bandadamir
sa bandang hulimasusuyot
sa dakong kanluranuksidintal
sa dalinikadali'
sa gayonedet 2
sa halipedet 1imbis
sa halipno kai edet
sa halip naimbis
sa harapadapan 3
sa hinaharapli'
sa ilalim ngsirong 1.1
sa ilalim.sirong 1
sa inyokomoyo
sa isang bandaanamaet 2
sa isang taon namantinaon
sa iyokomo