Tagalog - Bolinao


s


s sira-sira'kagkag
sa aba koundo'
sa akinkongko
sa aminkomi
sa aminikonta
sa amin itoikomi
sa ayossa lugar
sa baba'luslos
sa bandadamir
sa bandang hulimasusuyot
sa dakong kanluranuksidintal
sa dalinikadali'
sa gayonedet 2
sa halipedet 1imbis
sa halipno kai edet
sa halip naimbis
sa harapadapan 3
sa hinaharapli'
sa ilalim ngsirong 1.1
sa ilalim.sirong 1
sa isang bandaanamaet 2
sa isang taon namantinaon
sa kanilakonraikonra
sa kanila yanikonra
sa kanyakonaikona
sa katapusankabwatbwat
sa kayikoni
sa kundisyongdapot
sa lalamunan habang umiinomarekeek
sa loob ng isang Linggomanglinggo
sa lugarsa lugar
sa makatuwidedet 1
sa oras na iyonsin sain 1
sa pagitan ngpibutlayan
sa palagay koangangko
sa panahong iyonsin sain 1
sa silongsirong 1
sa simulakagindatan
sa tabing paa ng nanganganakmanuydan
sa tantiya kobara'ko
saabakoundo'
saanadti 1
saan ditoayi1
saan galingmapangibwatan