Tagalog - Bolinao


w


wagwagwagwag 1
wagwagwagwag 2
waks (Eng)lilin
waksiwilik
wal^aabsint
wala na sa panganibsalbador
wala sa ayosyugo'makulkol
wala' nang pag asatudas
walag kabuluhanugya' 1.1
walang alinlanganmainum'ay
walang asawasultiro
walang ayosidausag
walang bayadlibri 1.1
walang buwandelemlesek
walang direksyon ang buhaytiwawer
walang dudasapo
walang ganasalmeng