salabanansa-la-ba-n`anPuon:salabanvlBolMangika' nin bagay nin makapaed pigaw kai nin makalabas.TagHarangan.IloLappedan.EngTo shield or barricade against something,.Syn clsisangke'pukuken 2sambenentaladSpecaklawanpepet 1ActmanalabanPerf.sinalabananAtl. is mansalabananDer.masalabanan