magtanda'mag-tan-d`a'Puon:tanda'vaBolKabisado a sayan lugar o man-gaw'en.TagNakakaalam.IloMakaammo.EngTo know about something.Syn clskabisadoDer.pagtanda'