basta-bastawenbas-ta-bas-ta-w`ɘnPuon:basta-bastavoBolGaw'en nin ayupa' a kapapa'sar nan sayay bagay.TagPawalang halaga.IloUmsien.EngDegrade, to make something special to be ordinary.Antkabilangan