tamportam-p`oradvBolGaw'en yay gawa' o mangyadi' yay sayay bagay sawanin ana nin kai ana mamalabas nin udas.TagAgad.IloDagos.EngFor something to immediately occur without further passing of time.Antipali'Syn clsantimano 2bigra'kapingmatanDer.pannamportampuren