kargadorkar-ga-dorSpcargadorloader, ramrodCfkarganBolSaray tutawo a say paningkapan ra mangarga tan mangakot mangawit nin mabyat.TagPahinante; kargador.IloAgawit ti nadagsen a karga.EngPorter, a man employed to carry burdens or baggage.Syn clsgarumatopangarigaritonCmpdluyan-kargador

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *