kagsenkag-s`ɘnPuon:gesenptcpBolKaksaw tan ka'get nin tawo, ayep tan raruma et nin kai madali' matumba, makasa o masida'.TagKalakasan.IloKatibker.EngThe quality of strength that is able to accomplish or withstand something.Syn clska'getkaksawDer.kagsenanpakagsen