gulapaygu-l`a-payadjBolMaidap a kakikimey bana' sa kapoy kaingaran.TagMahinang pagkikilos; mahinang kilos;nanghina; nawalan ng lakas.IloNakapuy ti panag gungunay; agkakapsut.EngTo be spped of strength having slow and difficult movements.Antbayani 2Der.gumulapaymakagulapay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *