isabak'i-sa-bakSpesa vacabe the cow/cowhidevinBolPangisalimbeng sa rarem aysing o ika' a bagay pisa'lan awak tan awak nan pantalon o butarga.TagIsukbit.IloIsabikel.EngTo hide something in clothing or in a pocket unnoticed.Syn clsibulsa 1iyadi 1ActmangisabakDer.mangisabak