mabilangma-b`i-laŋPuon:bilang2vstBolMagwa' nin bilangen a bagay-bagay o animan.TagMabilang.IloMabilang.EngTo be countable or able to be counted.RelmasukatPerf.nabilang