akuten'a-k`u-tɘnPuon:akotvoBolPangi'ras bagay-bagay nin ika' sa sakalakon lugar, a kasabyan mako ba'yoynaet sumubli'.TagHakutin.IloBunagen.EngTo haul something someplace in quantity and usually in more than one trip.Syn clskaryadawenActmangakotPerf.inakotAtl. is man'akuten