amin'a-m`inTgaminadmitinfTagBolPangngako' tan pangngipatutuo nin kasalanan o kabiso'.TagAmin.IloAko.EngAdmission or acceptance of a fault, that what is said is correct.Syn clsako'o'Der.aminenumamin