kasadekka-sa-d`ɘkPuon:sadekptcpBolParihoy katarusan nan siti sa kalaem, kagulpi tan kaabaw.TagKarami.IloKinaado.EngThe largeness of number of persons or quantity or amount of things.Antkadaiklengkadaite'Syn clska'bawkagulpikalaem