mustram`us-traSpmostrarto show, display, exhibitnBolIpa'kit yupa' sa gaw'en tan aksyon nin gamet o animan nin parti nan lalaman.TagImustra.IloImustra.EngGesture, expressive motions to communicate something.Syn clstinregDer.imustra