umarawas'u-ma-r`a-wasPuon:arawasvchngBolLumakas sa rinuranan o kumayupa' sa saya lugar mangibwat sa rinuranan.TagBumaba.IloDumsaag.EngTo disembark or get up out of a vehicle.Syn clsabaho 1lumakasPerf.inumarawasAtl. is man'umarawas