sarming tutulyansar-miŋ tu-tu-lyanCmpd. ofsarmingtutulyanphrBolSi maimpis a suminag sa rarem tutulyan. tambor tutulyan.TagSalamin ng tainga.IloSarming ti lapayag.EngEar drum, membrane across the middle ear.