sibosi-boSpcebonBolMaputi' a pulos taba' a nadinep sa lalaman ran baka. na'lek a taba'.TagTaba ng baka.IloTaba ti baka.EngSolid fat, white or yellow oily substance formed in the body of a cow.Syn clsna'lek a taba'Cmpdsibo de matso