aksyunan'ak-ʃu-nanPuon:aksyonvlTagAksyonan.IloAksionan.EngTo act upon something.Perf.inaksyunan