mapa1m`a-paSpmapamapnBolSi paka'kitan sa babo nan sayay bagay.TagMapa.IloMapa.EngA map, a drawing or illustration of an area.synpaka'kitan