alpabito'`al-pa-b`i-toSpalfabetoalphabetnBolMain unong a mitutumbok nin lulitra o susimbulo nin usaren no manurat nin susarita'.TagAlpabeto.IloAlpabeto.EngThe alphabet.Syn clsabakadaRellitrasp. var.alpabeto