sakbansak-b`anPuon:sakebvlBolTale'neban o kwan nin sada' o sakeb a saya bagay pigaw kai ya ma'kit o makwan nin sama'.TagTakpan.IloKalluban.EngTo cover something over for protection.Antabryan 1.2Syn clsbarkutanimemegkaluban 1kapawansakbungantali'nebanRel. tosuklobtetebanRelprutiktawanSpecpepet 1tambakanGensada'ActmanakebPerf.sinakbanAtl. is mansakbanDer.masakbansansinakban