ma'pusanma'-pu-sanPerf.na'pusanPuon:uposma'posvst1BolSi sayay tawo udino bagay a kasan matra' kona.TagMaubusan.IloMaibusan.EngFor something to be consumed from something.Syn clsmakasawan2BolKai makainawa nin maong ta kurang sa siri. Abut-abuten a inanawa.TagHinahabol ang paghinga; nahihirapang huminga.IloAb-abuten ti panaganges.EngLacking sufficient air to breath.AntmakainawaRelkabsatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *