paka'ngappa-ka'-ŋapPuon:maka'ngapvacBolKaingaran a si sayay bagay kai ya mailalwan a mangyadi'.TagGulat; magtaka; pagkagulat; pagtataka.IloAgtaka.EngSurprise and wonder caused by something unexpected.Syn clsmabagya'Der.makapaka'ngapmamaka'ngapmapaka'ngapnipaka'ngappaka'ngapanpaka'ngapen