baradoba-r`a-doSpbarradobarredCfbaraadjBolNasalabanan a animan nin agusan udino dalanan; nabanginan.TagBarado; may harang; sarado; nakasara; may baral; maytranka; trangkado.IloBarado; nasul'lutan; naseraan; adda nakabara; nabaraan.EngClogged, obstructed..Syn clsmabarawanmapaletpetanmasalabanansarado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *