mamaytanma-may-tanPuon:baytanvaBolLumalako a mamumta baytan.TagPasilangang; patungong silangan.IloAgpadaya.EngTo go eastward.