aksyunan'ak-ʃu-nanPuon:aksyonPerf.inaksyunanvlTagAksyonan.IloAksionan.EngTo act upon something.

Leave a Reply

Your email address will not be published.