mapuyatma-pu-yatPerf.napuyatImmmangkapuyatPuon:puyatvstBolPagkakurang sa elek.TagPuyat; kulang ang tulog.; Nagpuyat; di-makatulog; walang tulog.IloNapuyat; kurang ti turog; awan turog.; Agpupuyat; awanan husto nga turog; kurang ti turog.EngTo be tired from lack of sleep.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *