pwirtopw`ir-toSppuertoport, harborn1BolSi lugar a kantilado sa rigrig baybay a duungan o punduwan ran bapor no main bagyo.TagDaungan; Puwerto.IloPagsangladan; puwerto.EngA deep port or harbor for ships.Syn clsduduunganpantalanpantalan2BolSi liwaan nan abing no manganak yay sayay ina.TagPuwerta.IloPuwerto.EngOpening of vagina at delivery.Syn clsbuli'liwaan anak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *