madisgrasyama-dis-gr`as-yaPuon:disgrasyavstBolMangyadi' nin duka' o makasasakit nin kai nin ginagara.TagMadisgrasya.IloMadisgrasia.EngFor something bad to happen.Syn clsduka' 1maaksidintimarisgoPerf.nadisgrasya