bulongbu-l`oŋMassbubulongn1BolParti nin mula nin nakagalet sa sanga o kayu-kayo, nin kasabyan birdi a kulor. TagDahon.IloBulong.EngA leaf.Syn clsduydoy2BolSi kurtin litran v a isulot yay nisnaan sa pisa'lean nin tangan tan tamudo' ayi.TagDahon ng tsinelas.IloBulong tsinelas.EngThe strap that goes over and between the toes on a slipper.3BolBulong nin a'rong.TagGilid ng ilong.IloAgong.EngThe movable rims on the sides of the nose.wha'rong4BolBulong nin tutulyan.TagTainga.IloLapayag.EngThe ear lobe, the floppy part.whtutulyan5BolPapil nin laman nan sayay libro.TagPahina.IloPanid.EngA page or sheet of paper in a book.Syn clspahinapiydsDer.bulung-bulonggumulongmablongid.bulong sibuyas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *