aksyon'ak-ʃonSpaccionactionn1BolSi tinreg nan sayay tawo; kimey.TagGalaw; kilos.IloGunay.EngMovement, action.Syn clstinreg2BolKimey uno gaw'en para sa sayay prupusasyon, kadawatan uno kaso.TagPasya.EngAction on a proposition, request or case.Der.aksyunaniyaksyonmangaksyon