ali'a-l`iintrj1BolPannagdag sa sayay tawo pigaw mag'irgo o mangimey ya o gaw'en nayna a gaw'en na.TagHala!IloAli!EngGo ahead! A word to urge someone on to do something.Syn clsaladali' 2sigi 12BolIbarita' nin pammatalad o panglili'mo.TagIngat!IloAlla!EngWatch out! A term used to warn or threaten.Syn clsmaya' 1GrallaTag inflhali