mangalmidonma-ŋ`al-mi-donPuon:almidonvaEngstarch clothing*Go toalmidunenPuon:almidon