pa'ka'pa'-ka'n1TagEstima.IloPagarup.EngAn estimation of an event or person. presumption, conjecture, opinion, guess.Antaktwal 12TagHinala.Engsuspicion or imputation.Spch var.pakka'Der.ipa'ka'1mamapa'ka'pipa'kaan