ipatutuo'i-pa-tu-tu-'`oPuon:tutuovinBolIbarita' a uston nangyadi' o sa bagay nin tanda'.TagIbunyag.EngTo profess the truth of something.Antibudi'mabula'pibula'-bula'Syn clsalilbien 2kumpisalActmangipatutuoPerf.nipatutuoAtl. is man'ipatutuoDer.mangipatutuopangipatutuo