mangrakitmaŋ-r`a-kitPuon:rakit 2.1vaBolRaruman paningkapan nin nagsikabarang.TagIba pang hanapbuhay na pinagkakakitaan.EngTo financially take advantage of a situation in any manner, good or bad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *