utang a nakem'u-taŋ a na-kɘmid. ofnakemphrTagUtang na loob.IloUtang a naimbag a pakinakem.EngDebt of gratitude.id.utang nin maong a nakem