ka'minka'-m`inPuon:ma'minptcpBolKayadi' ana tamo' maong nin kinmusto a sayan bagay sa pakailugaran na. EngTo have just been put in its proper place.