bayoba-y`onBolGawa' nin dusaren anan dusaren bilang wadi' irik pigaw mag'in byas, o sina'pang nin kamutin kayo no dekdekan.TagBayo.IloBayo.EngThe act of pounding a food item such as unhusked rice to make it into clean rice.Rel. torekrektapongRela'loDer.babayobaywenpangbaywan