diktadoryadik-ta-dor-yaPuon:diktadornTagDiktadorya; iisa lang ang namumunno o may kapangyarihan.EngDictitorship.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *