pamaka'lispa-ma-ka'-l`isPuon:mamaka'lisgerBolGawa' nin pamaikap o mamin ririket tan imis.TagPagpapatawa.IloPammakatawa.EngThe process of making someone laugh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.