ikatin'i-ka-tinPuon:katinPerf.nikatinvinBolBagay a naibitin; pangibitinan; pangatinan.TagBitin; ibitin.EngHang on something.Syn clsibitinsasa'bitanDer.maikatin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *