sigatsi-gat1nBolSi sangkatib'eyan tan sangka'getan a parti konan rarem puon kayo.TagUbod ng kahoy; tuyong ugat ng kahoy.IloSegat.EngThe wood at the core of the tree, heart of the tree.Antaak2adjTagTuyong ugat ng malaking kahoy.IloSegat.EngNut shell.