ragawanra-ga-w`anPuon:ragawvlBolKwan nin salaban nin sanga nin kawayan a sayan lugar o dalan pigaw kasan sumrep nin tawo o uayep. TagHarangan ng siit.IloBangenan ti siit.EngBuild a blockade of something with thorny branches to hinder passage through.Syn clssalabanGrragpenanActmangragaw