duongd`u-'oŋnBolAbay baybay, magwa' lamang pantalan nin itaw mako a baluto o mutor o mangnguna' nin ibat sa taaw.TagPampang.IloIgid ti baybay.EngA place where boats are secured, an anchorage.Syn clsabay 1Rel. totangkarSpecpantalanDer.dumuongduunganiduongkaduduongmakaduong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *